Polgármesteri hivatal

Polgármesteri hivatal

Templomunk

Templomunk

Bocskai István mellszobor

Bocskai István mellszobor

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Nyomtatványok

Adóügyek

Számlaszámok

Költségvetési elszámolási számla  60600187-11012816
Magánszemélyek kommunális adója 60600187-11012823
Helyi iparűzési adó beszedési számla 60600187-11012854
Gépjármű adó 60600187-11012847
Talajterhelési díj 60600187-11026479
Pótlék 60600187-11012878
Egyéb bevétel  60600187-11012892
Illetékbeszedési számla 60600187-11023452
Vízi közmű számla 60600187-11037400

 

 

 

                                                       

 

 

 

Helyi adóbevallással kapcsolatos nyomtatványok

Általános adóigazolási kérelem

Kérelem közlekedésképesség minősítése iránt a gépjárműadó mentesség megállapításához

IPA bejelentkezés, változásbejelentés 2019. évtől

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén 2017.

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén 2016.

Kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

Kérelem fizetéskönnyítésre

Talajterhelési díj bevallási nyomtatvány 2018. évre

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kérelem gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás jelentéséhez

Adóbejelentkezési lap

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról 2019.évtől

Őstermelői nyilatkozat

Nyilatkozat adómentesség megadásához

 

Szociális ellátásokkal kapcsolatos nyomtatványok

2018.évi szociális tüzifa iránti kérelem

Eseti települési támogatás iránti kérelem

Települési lakásfenntartási támogatás

Kérelem települési természetbeni támogatás megállapításához

Környezettanulmány

Vagyonnyilatkozat

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

Nyilatkozat házastárstól való különélésről, valamint gyermektartásdíjról

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat szünidei étkeztetés igénybevételéhez

Igénybejelentő nyilatkozat 

Kormányhatározat - téli rezsicsökkentés

 

Egyéb kérelmek

Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez

Kérelem közterület-használati engedélyhez

Fakivágási engedélykérelem/bejelentés

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítása iránt

Űrlap közigazgatási szervezet részére_k01

Űrlap közigazgatási szervezet részére_p26

Méhállomány bejelentése

 

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP