Polgármesteri hivatal

Polgármesteri hivatal

Templomunk

Templomunk

Bocskai István mellszobor

Bocskai István mellszobor

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Tájékoztatás óvodai beiratkozásról a 2021/2022-es nevelési évre

A Bocskaikerti Napsugár Óvodában a 2021/2022-es nevelési évre történő beiratkozás ideje:

 

2021. április 21. szerda 08.00-18.00

2021.április 22. csütörtök 08.00-18.00

2021.április 23. péntek 08.00-16.00

helye:

Bocskaikerti Napsugár Óvoda

4241 Bocskaikert, Debreceni út 85.

elérhetőség: +36 52 384 654

ovoda@bocskaikert.hu

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8.§. (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felvételi körzete Bocskaikert közigazgatási területe.

A miniszteri határozat értelmében a 2021/2022-es nevelési évre történő beiratkozás a szokásos történhet meg, azonban a szülőnek/gondviselőnek nem szükséges személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a beiratkozás alkalmával kerül sor:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- a gyermek oltási kiskönyve,

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- a gyermek személyazonosító igazolványa (amennyiben van),

- a gyermek TAJ kártyája,

- a szülő személyazonosító igazolványa,

- amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, az ezt igazoló határozat.

 

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

 

Bocskaikert, 2021. március 12.

 

Tisztelettel: Gábor Sándorné

intézményvezető