Polgármesteri hivatal

Polgármesteri hivatal

Templomunk

Templomunk

Bocskai István mellszobor

Bocskai István mellszobor

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Forgalmi csomópont a 4. sz. főúton

Nyomtatványok

Adóügyek

Számlaszámok

Költségvetési elszámolási számla  60600187-11012816
Magánszemélyek kommunális adója 60600187-11012823
Helyi iparűzési adó beszedési számla 60600187-11012854
Gépjármű adó 60600187-11012847
Talajterhelési díj 60600187-11026479
Pótlék 60600187-11012878
Egyéb bevétel  60600187-11012892
Illetékbeszedési számla 60600187-11023452
Vízi közmű számla 60600187-11037400

 

 

 

                                                       

 

 

 

Helyi adóbevallással kapcsolatos nyomtatványok

Általános adóigazolási kérelem

 

Kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez

Kérelem fizetéskönnyítésre

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

 

Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történő változásról

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Őstermelői nyilatkozat

őstermelői NYILATKOZAT 2021.pdf

Nyilatkozat adómentesség megadásához

Bevallás a talajterhelési díj megállapításához 2019. évről

Bevallás a talajterhelési díj megállapításához 2020. évről

 

Nyilatkozat kommunális adó alóli mentesség megállapításához

Helyi iparűzési adóbevallással kapcsolatban:

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdésének 6. pontjában felsorolt gazdálkodó szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak az elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jétől kötelező.

Hivatali kapu neve: BOCSKERT, KRID: 107124326

Link: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

Szociális ellátásokkal kapcsolatos nyomtatványok

 

Kérelem csecsemő-csomag utalvány igényléséhez.pdf

Eseti települési támogatás iránti kérelem

Települési lakásfenntartási támogatás

Kérelem települési természetbeni támogatás megállapításához

Környezettanulmány

Vagyonnyilatkozat

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához valamint hátrányos és halomozzat hátrányos helyzet fenállásának megállapításához formanyomtatvány

Körrnyezettanulmány hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Nyilatkozat házastárstól való különélésről, valamint gyermektartásdíjról

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat szünidei étkeztetés igénybevételéhez

Igénybejelentő nyilatkozat 

Kormányhatározat - téli rezsicsökkentés

Szociális tüzifa támogatáshoz kélem.pdf

Egyéb kérelmek

Tűzoltó jelentkezési adatlap.pdf

Településképi bejelentési eljáráshoz kötött reklám, reklámhordozó elhelyezéséhez, rendeltetés változtatás megvalósításához

Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez

Kérelem közterület-használati engedélyhez

Fakivágási engedély iránti kérelem/bejelentés

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítása iránt

Űrlap közigazgatási szervezet részére_k01

Űrlap közigazgatási szervezet részére_p26

Méhállomány bejelentése

Bejelentés településképi bejelentési eljáráshoz

Kérelem közút nem közlekedési célú igénybevételéhez

Közútkezelői hozzájárulás kérelem a 7,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármű behajtásához

3,5 tonna ösztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalombahelyezéséhez és átíráshoz szükséges jegyzői igazolás kiadásához.pdf

Kérelem kutak fennmaradási engedélyézési eljáráshoz.pdf

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

Kérelem lakás rendeltetési egységek számáról.pdf