Közérdekű Adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok
  
    1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők


       1.1.1. Önkormányzat

          

          Elérhetőség

          Polgármester

          Alpolgármester

          Képviselő-testület

          Felügyeleti szerv

 

        1.1.2. Polgármesteri hivatal

           Elérhetőség

           Jegyző

           Szervezeti egység

           Felettes szerv

 

       1.2. Felügyelt költségvetési szerv

       1.3. Közalapítvány

       1.4. Önkormányzati újság - Bocskaikerti Hírek

 
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

        2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
   

              A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

              Szervezeti és működési szabályzat - Önkormányzat

              Szervezeti és működési szabályzat - Polgármesteri Hivatal

              Szervezeti és Működési Szabályzat


        2.2. A szerv nyilvántartásai 

              Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről és az üzletek működési engedélyéről

       
        2.3  Döntéshozatal, ülések

              A szerv döntései előkészítésének rendje, a döntésben való állampolgári közreműködés módja, a döntéshozatal eljárási szabályai, az ülések helye                 és a látogathatóságának rendje a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzata tartalmazza

              

        2.4  A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

          

              Képviselő-Testületi ülések            

           Rendeletek egységes szerkezetben

Határozatok

 3. Gazdálokdási adatok

 

               Közbeszerzés

                

 

 

    

 
NORMÁL VÁLTOZAT